کاشف اسرار-مدیر منطقه یک شهرداری رشت از برپایی کارگاه آموزشی تکنیک های صحیح فرزند پروری برای والدین از ساعت ۱۶ الی جهت کسب مهارت و آموزش صحیح فرزند پروری و پرکردن اوقات فراغت ویژه ایام تابستاناز ۱۱ مرداد ماه امسال خبر داد.

به گزارش کاشف اسرار،محمد پور ناصرانی در نشست شهرداری منطقه یک شهرداری رشت  با بیان این که در راستای مدیریت بهینه شهری، مشارکت شهروندان یکی از ضروریات توسعه قلمداد می شود.

وی ادامه داد:این مهم از طریق سرای محله محقق می شود،اظهار کرد:راه اندازی سرای محله تحولی ساختاری در جهت تحقق رویکرد محله محوری و گامی ارزنده برای فراهم کردن شرایط لازم برای تغییر رویکرد شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی است.

این مسوول،خاطر نشان کرد:مدیریت شهری و شهرداری رشت در طول سالهای اخیر مبتنی بر اقتضائات روز و در جهت پاسخگویی به مطالبه فراگیر شهروندان مبنی بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف شهری از طریق انجام اقداماتی مانند تشکیل مدیریت محله، راه اندازی کارگروه های مردمی و توسعه کمی و کیفی مشارکت شهروندان محترم رشت گام های موثری را برداشته است.

پور ناصرانی،در تبیین  تاثیر مثبت اوقات فراغت در جوامع امروزی،ابراز کرد: اوقات فراغت چنان در پدیده جوانی تنیده است که باید آن را منشاء شناخت و به رسمیت شناخته شدن دوران جوانی و هویت است.

وی تصریح کرد:با توجه به نقش ارتقا بهداشت روانی فرزندان در سراسر دوران زندگی یک خانواده و افزایش فشارهای روزمره زندگی بر خانواده ها، تطبیق سبک مثبت فرزندپروری را برای آنها بصورت چالش بزرگی مطرح نموده است که تکنیک‌های فرزندپروری نام روشی است که با کمک آن، والدین می‌توانند‌ بهتر و موثرتر با فرزندانشان ارتباط برقرار کرده، بر آن‌ها کنترل بیشتری داشته، به رشد شخصیت سالم و پیشگیری از مشکلات روانی در آنها کمک کنند.

مدیر منطقه یک شهرداری رشت،بیان کرد:به منظور کسب مهارت و آموزش صحیح فرزند پروری و پرکردن اوقات فراغت ویژه ایام تابستان، چهارشنبه ۱۱ مرداد سال جاری کارگاه آموزشی تکنیک های صحیح فرزند پروری برای والدین از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ و روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ کارگاه آموزشی تکنیک های نقاشی در سرای محله معلم برگزار می شود.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :