کاشف اسرار-صبح روز گذشته یکی از خبرنگاران با اطلاع از برگزاری نشست خبری اداره کل بهزیستی گیلان به منظور افتتاح خانه امن غیر دولتی تحت خشونت خانگی به سالن اجتماعات این دستگاه دولتی عزیمت کرد.

به گزارش کاشف اسرار، این خبرنگار  پس از برگزاری این جلسه  براساس شنیده ای اطلاع یافت مدیریت روابط عمومی بهزیستی استان از حضور وی در این نشست خبری ناخرسند بوده و در این راستا برای احراز صحت و سقم آن با”محمد برهود”تماس تلفنی برقرار کرد.

این مدیر روابط عمومی در برابر پرسش خبرنگار مبنی بر این که آیا از حضور در نشست خبری ناراحت است؟،پاسخ داد:”مگر من دعوتت کردم؟” وی با طرح این سئوال مبنی بر این که آیا خانه کسی بدون دعوت میروی؟.

خبرنگار یاد شده درخواست ارائه الزام قانونی جهت پاسخ گویی را کرد و برهود پاسخ داد:”شما خانه کسی بدون دعوت می روید؟و پاسخ شنید:طبق ماده پنج قانون مطبوعات،کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.

این فعال رسانه ای،ادامه داد: متخلف .. به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد،

در این لحظه مدیر روابط عمومی بهزیستی گیلان،پاسخ داد:”عجب،عجب،وقتی یاد گرفتی با من چطور صحبت کنی،حضوری بیا دفتر صحبت بکن”،در این لحظه تلفن بر روی خبرنگار،قطع شد و مشخص نیست سهوی یا عمدی بوده است؟

خبرنگار یاد شده بار دیگر با مدیر روابط عمومی بهزیستی گیلان تماس برقرار کرد و مصوبه شورای عالی اداری در سال گذشته مبنی بر حفظ حقوق شهروندی در نظام اداری و هم چنین ماده پنج قانون مطبوعات را متذکر شد.برهود،مدعی شد:شما حق ندارید بدون دعوت اداره بیایید و هر وقت دعوتت کردم و هر وقت همکاران شما را دعوت کردم،شما را هم دعوت کردم،تشریف بیاورید و بنده چند نفر را دعوت (نشست خبری)می کنم ولی شما سرتان را می اندازید و می آیید تو”.

فعال رسانه ای در پاسخ تاکید کرد:”بنده هم طبق قانون مطبوعات و حفظ حقوق شهروندی شکایت خواهم کرد”ولی با کمال تعجب از”برهود”شنید:”عجب۱یاد بگیر آقا،یاد بگیر،مگر خونه کسی هم بدون دعوت می روی؟”

خبرنگار در این هنگام درخواست مطالعه قانون مطبوعات و مصوبه شورای عالی اداری را کرد و “برهود”پاسخ داد:”آقا این بنداز کنار من دارم باهات صحبت می کنم،مگر خونه کسی بدون اجازه می روی؟پاسخ شنید:اداره کل بهزستی استان،ملک خصوصی افراد نیست ،بلکه عمومی بوده و آیا موارد محرمانه ای در نشست خبری دارید؟

در این هنگام پاسخ داد:”هر و قت دعوتت کردیم بیا”.ناگفته نماند “برهود”در این گفتگو در برابر این سوال مبنی بر این که چرا در جلسه خبری افتتاح خانه امن با بنده صحبت نکردی؟آیا پشت سر من با خبرنگاری صحبت نکردی؟شروع به اهانت کرد و گفت :شما اولآ دهانت ببند و دومآ اگر شما ثابت کردی من پشت سرت حرف زدم ،حق داری و تو کی هستی من پشت سرت حرف بزنم؟.

خبرنگار در این لحظه،تصریح کرد:”من دهانم را ببندم و بروم نزد مدیرکل بروم و بگویم این طوری حرف زدی و آیا ادبت است؟.ادبیات دور از شان این مدیر روابط عمومی در حالی می باشد در اداره کل بهزیستی استان بنری در راستای منشور اخلاقی بهزیستی  و تکریم ارباب رجوع بر مبنای باورها و ارزش های انسانی و هم چنین افزایش سطح رضایت مندی جمعیت هدف نصب و در آن بر رعایت احترام با ارباب رجوع،ارایه خدمت به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین و مقررات و گشاده روئی در استقبال و صحبت با مراجعین تاکید شده است.

لازم به اشاره است، بر اساس “مصوبه شورای عالی اداری برای حفظ حقوق شهروندی در نظام اداری،مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آنها احتراز نمایند.

ضمن این که طبق این مصوبه لازم الاجرا،مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هر گونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.

در این مصوبه قانونی،تاکید شده است:”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد“.

مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان باید متوجه بشود این خبرنگار نیست دهانش را ببندد بعد به هر کاری مشغول بشوید،بلکه شان تو خدمت گذاری به مردم و شان خبرنگار به منظور تنویر افکار عمومی است.

لازم به ذکر می باشد اهانت صورت گرفته قابلیت پیگردد برای خبرنگار یاد شده بر اساس موازین قانونی وجود دارد،ضمن این که از استاندار و دیگر مسئولین ذیربط درخواست می شود اجازه ندهند مدیر روابط عمومی یک دستگاه اجتماعی به راحتی توهین کند و بگوید:دهانت ببند”.

از طرفی دیگر طبق آئین نامه نحوه فعالیت،وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرائی،روابط عمومی ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه های قانونی هستند.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :