کاشف اسرار-طبق نامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به عنوان شهردار رشت در دی ماه ۹۵ این نهاد عمومی غیر دولتی در ستاد مرکزی و مناطق ذارای ۸۶۶ پست سازمانی است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی یکی از پست های سازمانی می باشد که ادارات متعددی زیر مجموعه معاون شهردار فعالیت می کند و یکی از آنها رئیس اداره رفاه با شماره پست سازمانی ۲۹۰ است.

مسئولیت اداره رفاه شهرداری رشت از سنوات گذشته بر عهده یکی از بانوان می باشد که شخصی جوان بوده و بنا به شنیده های غیر موثق که هنوز اثبات نشده است از نیروهای قراردادی محسوب می شود و برای تبدیل وضعیت شکایتی به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده است.

“مرجان یوسف نژاد واقع”طبق چارت مصوب عهده دار این مسئولیت بوده و از جمله وظایف این حوزه:”اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.¨ بررسی و نیازسنجی رفاهی از کارکنان شهرداری و برنامه ریزی در راستای نیازسنجی انجام شده.¨ ایجاد تعامل با سایر دستگاه ها و سازمان ها جهت ایجاد تسهیلات رفاهی بیشتر برای کارکنان و برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت خدمات و تسهیلات رفاهی کارکنان”،است.

از دیگر وظایف، برنامه ریزی جهت توسعه و تکمیل اماکن رفاهی با توجه به نیازها، منابع و امکانات موجود شهرداری.¨ پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت امور رفاهی و نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات مصوب.¨ تهیه ضوابط لازم جهت استفاده از کلیه امور مربوط به رفاه کارکنان از جمله خانه های سازمانی، تعاونی ها، بیمه تکمیلی، صندوق قرض الحسنه و…، هماهنگی با سازمان های وابسته به منظور استفاده همکاران از امکانات موجود )از جمله فرهنگسراها و اماکن ورزشی و تفریحی و¨ انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف،است.

مسئولیت اداره رفاه شهرداری رشت  برابر چارت فعلی شهرداری و نیز بخش نامه ۲۰ فروردین ماه ۹۴ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور، پست سازمانی محسوب می شود.

طبق بند ۶ ماده ۲بخش نامه مذکور وزیر کشور،پست سازمانی عبارت از جایگاهی در ساختار سازمانی شهرداری به منظور تصدی یک کارمند رسمی یا پیمانی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص است.

برابر بند ۹ پست مدیریتی ،جایگاهی است که اشخاص متصدی آن وظیفه هدایت،نظارت و کنترل و سازمان دهی کارکنان تحت مدیریت و سرپرستی خود و یا ارائه دهندگان خدمات به شهرداری را بر عهده دارد.

بند ۴ ماده ۴ این بخش نامه،تاکید دارد:مدیریت دومین سطح سازمانی است که انجام بخشی از وظایف و ماموریت های شهرداری را در زمینه فعالیت ها،سیاست گذاری و برنامه ریزی،مطالعات کاربردی و اجرایی بر عهده دارد و در راس مدیریت ، مدیر قرار دارد.این واحد سازمانی تنها برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت و مراکز استان ها قابل پیش بینی است.

انتظار می رود دیوان محاسبات و نیز اداره کل بازرسی استان گیلان،دادستان شهرستان رشت و نیز سرپرست شهرداری رشت هر چه سریعتر نسبت به تنویر افکار عمومی بپردازند،آیا “یوسف نژاد واقع”به عنوان نیروی قراردادی می تواند در این سمت فعالیت کند؟

با توجه به این که نامبرده از نیروهای قراردادی کار معین می باشند،آیا می تواند برابر تاکیدات قانون و مقررات جاری در کشور هم چنان در سمت ریاست اداره رفاه این نهاد عمومی غیر دولتی مشغول به کار هستند؟

پایان پیام

اشتراک این خبر در :