کاشف اسرار-شهروندان لاهیجانی در روز جاری با مراجعه به این نهاد عمومی غیر دولتی و بدون ثبت نام قبلی و طرح دلیل ملاقات با شهردار جوان این شهر در اتاق شیشه ای دیدار و مسائل خود را مطرح و جهت مشکلات خویش دستور لازم را اخذ کردند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،ملاقات مردم با”مسعود کاظمی لیچائی”چنان دل نشین بود و در اتاق یکی از پرسنل شهرداری صورت گرفت و نزدیکی ارتباط مردم و مسئول که پیوند دهنده شهروند و خادم مردم را منصه ظهور رساند،این آرزو کاش محقق بشود تا استاندار گیلان هم از این گونه ملاقت های مردمی الگو بگیرد و مردم بدون ثبت نام قبلی توسط روابط عمومی به راحتی با خادم خودشان ملاقات بکند.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :