کاشف اسرار-رئیس فعلی سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری رشت در زمان فعالیت”فرامرز جمشید پور”به عنوان”سرپرست شهرداری این شهر”در سال گذشته به این سمت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،هومن روائی”از نیروهای قراردادی شهرداری رشت بوده که هم چنان بر سمت ریاست عمران و باز آفرینی شهرداری جلوس کرده و اگر هم چنان قراردادی باشند با قوانین و مقررات جاری در کشور امری تخلف محسوب می شود.

به کار گیری نامبرده مغایر با مفاد بخش نامه نامه شماره ۹۱۷۱۱ مورخ ۹۵٫۷٫۱۸ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور دارد که در آن تاکید شده رئیس سازمان وابسته به شهرداری باید از میان کارمندان رسمی یا پیمانی شهرداری ها یا یکی از دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری منصوب بشود.

از بازرس کل گیلان،دادستان شهرستان رشت و نیز سرپرست شهرداری رشت خواسته می شود هر چه سریعتر نسبت به تنویر افکار عمومی بپردازند،در صورتی که روائی به عنوان نیروی قراردادی شهرداری به شمار می آید چرا هم چنان در مسند کار است؟منتظر پاسخ دستگاه های نظارتی،دادستان مرکز استان گیلان و سرپرست شهرداری جهت تنویر افکار عمومی می باشیم.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :