کاشف اسرار-مدیر خارج از چارت روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت برای خود شیرینی سازمانی در روز گذشته نسبت به انتشار گزارش تصویری از حضور رئیس کمیسیون فرهنگی این نهاد در برنامه ای تشکیل شده در شهرستان رودسر  آن هم سایت شورای اسلامی شهر رشت اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”سید پیام جعفری نیا”،خبر حضور “محمد حسن عاقل منش” به عنوان مدیر عامل انجمن خیرین کتابخانه سازان گیلان در مراسم افتتاح کتابخانه خیرساز شمسی موسوی در واجارگاه شهرستان رودسر منتشر کرد.

وی برای این که به نوعی خبر”عاقل منش”را در سایت شورای اسلامی شهر رشت برای خوانندگان هم سو بداند از سمت رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر به کار برده است.

با توجه به این گونه انتشار این گونه خبر هیچ ربطی با مجموعه وظایف شورای اسلامی شهر ندارد و باید در سایت انجمن خیرین کتاب خانه سازان استان منتشر بشود،ولی در نوار جستجو گر اینترنتی به چشم نمی خورد!

با توجه به این که در چارت رسمی شورای اسلامی شهر رشت حوزه ای تحت عنوان”مدیریت روابط عمومی”به چشم نمی خورد و اگر هم وجود داشت،یا ایجاد بشود،”سید پیام جعفری نیا”به دلیل قراردادی بودن نمی تواند مسئولیت این حوزه را بر عهده بگیرد،آیا احتمالا و احیانآ برای خود شیرینی و استحکام و استمرار بخشیدن به مدیریت خویش نسبت به انتشار خبر مذکور در پرتال شورا اقدام کرده است؟!

پایان پیام

 

اشتراک این خبر در :