کاشف اسرار-یکی از کارمندان مذکر و خوش اقبال یکی از شهرداری ها که نیمه اول امسال به مقام بازنشستگی نائل آمد و بر سر خر مراد سوار بوده است،چنان عطش سیری ناپذیر برای خدمت کردن به مردم و دستگاه محل خدمت خویش دارد و یار محبوب رئیس شورای اسلامی شهر هم محسوب می شود ،در جلسات مربوط به پارلمان شهرداری و حتی در کنارشهردار هنگام ملاقات مردمی هم دیده شده است.این کارمند چنان خوش اقبال می باشد که شنیده ها حکایت از این دارد حتی رئیس پارلمان شهری چندین بار برای به کارگیری مجدد وی مکاتباتی انجام داده و اثبات این موضوع نیازمند دسترسی به مکاتبات مورد نظر بوده ولی منابع آگاه این موضوع را به صورت لسانی مطرح کرده اند.این کارمند خوش اقبال از محدود کارکنان خوش اقبال بوده نه تنها یکی از اعضای درجه ۱ (هم نیا)مونث و هم نسل وی نزدیک به ۳ دهه در نهاد عمومی غیر دولتی مذکور مشغول به کار می باشد و هر از گاهی سخنان بیان شده در جلسات مربوط به حوزه محل خدمت در سایت اطلاع رسانی منتشر می شود،بلکه زوجه این کارمند بازنشسته ابتدا توانسته به عنوان مربی ورزشی وارد شهرداری بشود و پس از انعقاد قرارداد با شهرداری،مشغول به کار در یکی از سازمان ها بشود .البته از گوشه و کنار اخباری به گوش می رسد و موضوع در دست بررسی می باشد و هنوز محرز نشده است و اگر درست باشد بر این نکته اشاره دارد کارمند بازنشسته و یکی از اعضای درجه یک خانواده وی که هم چنان در شهرداری مشغول به کار می باشد یکی از اعضای نسل بعد آنان که جوان و سوگلی می باشد در اوایل دهه جاری در یکی از دوایر ستاد مرکزی این نهاد آماده خدمت می کند و عمه خانم احتمالی با صدور مکاتباتی برای خودش و برادر زاده و حدود ۴ نفر دیگر تقاضای بن میکند،در دفتر حضور و غیاب نام و نام خانوادگی سوگلی قید می شود،تعدادی حکم برای تصدی مسئولیتی در حوزه ای به مدیریت عمه خانم صادر می شود و حتی کار به جایی می کشد برادر زاده احتمالی با عمه خویش مکاتبه ای می کند و تقاضای ابراز رضایت از عملکرد و …خویش را ثبت در دبیرخانه دایره حوزه محل عمه خانم می کند و عمه خانم به صورت دست نویس در هامش نامه چنان از سوگلی تعریف و تمجید از عملکرد اداری و رعایت شئونات اسلامی و رفتاری می کند که نگو و نپرس.بنا به شنیده ها سوگلی هم برخی از مدارک تهیه شده را بر می دارد و به اداره کار طرح شکایت می کند و مدارک در دست و ارائه شده سبب محکومیت شهرداری و اجرای حکم مالی توسط دادگستری و انعقاد قرار داد با برادر زاده احتمالی می شود.از دستگاه های نظارتی به ویژه اداره کل بازرسی استان درخواست می شود به این موضوع توجه جدی داشته باشند و صحت و سقم موضوع پیگیری بشود و نتیجه را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :