کاشف اسرار-طی حکمی از سوی سرپرست شهرداری رشت، معاون شهرسازی و معماری منطقه سه با حفظ سمت به عنوان سرپرست این منطقه منصوب شد.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از سایت شهرداری رشت،با حکم “علی بهارمست”،مهرداد عیسی پور “به این سمت منصوب شده و پیش از این مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت و مدیریت شهرسازی منطقه دو شهرداری رشت را در کارنامه کاری خود دارد

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :