کاشف اسرار-صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر رشت در هشتاد و یکمین جلسه نسبت به انتخاب سومین شهردار منتخب پس از مخالفت وزارت کشور با ۲ گزینه قبلی اقدام کردند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،تمام اعضای پارلمان شهری که در بر گیرنده ۱۱ نفر می باشند به دنبال مخالفت وزارت کشور با انتصاب”محمد تقی عبدالهی”و”حجت جذب”به سمت شهردار،حسن علی قلی زاده را به این سمت انتخاب کردند.

رضا ساغری به عنوان شهردار زمان فعالیت سومین دوره شورای اسلامی شهر با عمر فعالیت ۱ ساله که از وی به عنوان گزینه مطرح “محمد حسن عاقل منش”توسط برخی از رسانه ها نام برده شده است نتوانست حتی ۱ رای اخذ بکند.

به دنبال پذیرش استعفای “مسعود نصرتی قزوینی نژاد”در اول مرداد ماه امسال،شهرداری به سرپرستی”علی بهارمست”اداره می شود.

بهارمست اداره می شود

اشتراک این خبر در :