کاشف اسرار-اداره دبیرخانه مرکزی شهرداری مرکزی رشت یکی از واحدهای طبق چارت سازمانی این نهاد عمومی دولتی محسوب می شود .

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این واحد زیر مجموعه مدیریت منابع انسانی بوده و ریاست دبیرخانه با شماره پست سازمانی:”۲۹۵″ سازمانی “مریم پرندگان کاظمی پور”متولد استان قزوین “و دارای مدرک تحصیلی”ریاضی است.

وی از نیروهای پیمانی شهرداری محسوب می شود و طوری رفتار می کند و همواره با مافوق خویش ارتباط کاری مستحکم داشته و دارد و از دستورات پیروی می کند.

این کارمند اداری دارای حدود ۶ سال سابقه کاری در نهاد مذکور بوده و طبق چارت سازمان وظایف زیر را بر عهده دارد:

  • بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها
  • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
  • بازکردن پاکت های پستی و ارجاع به قسمت های مربوطه
  • به روز نگه داشتن سیستم کار اتوماسیون اداری ، توزیع و تحویل نامه ها به قسمت های مربوطه
  • رسیدگی و نظارت بر ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و ارسال و مراسلات و تفکیک آنها
  • رسیدگی و نظارت بر حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری
  • نظارت بر کار نامه رسانان در خصوص توزیع نامه های اداری به حوزه ها و سایر مراجع برون سازمانی

ایجاد هماهنگی برای پشتیبانی و رفع اشکالات کاربران در کار با سیستم اتوماسیون اداری “

رئیس دبیرخانه مذکور همان طور که در شرح وظایف قید گردیده،رسیدگی و نظارت بر حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری را بر عهده دارد که از جمله آنها متعلق به کارکنان است!.

“پرندگان کاظمی پور”هم چنین دارای روابط اداری با برخی از اصحاب رسانه بوده به طوری که درک می کند که روزنامه نگاران به دنبال کسب خبر در شهرداری هستند تا نسبت به تنویر افکار عمومی بپردازنند.

وی در این راستا برخی از مکاتبات اداری سرپرست فعلی این نهاد درباره پیگیری افزایش حقوق و موارد مرتبط….در اختیار برخی از رسانه ها از جمله :”پایگاه خبری کاشف اسرار”گذاشت.

النهایه این سئوال مطرح می شود آیا صحت دارد دپس از آبان ماه سال گذشته،رئیس واحد مذکور به واحد حراست احضار شد یا کذب است؟اگر صحت دارد دلیل احضار جهت تنویر افکار عمومی تشریح بشود

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :