کاشف اسرار-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان با صدور ابلاغیه ای؛مفاد مندرج در ابلاغیه ۳۰ خرداد ماه امسال در خصوص تغییر ساعات کار ادارات در تیر ماه را لغو و تاکید کرد:از روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه ساعات کار ادارات مطابق با روال سابق خواهد بود.

به گزارش کاشف اسرار،در ابتدای ابلاغیه”کیمیا تنهایی سنگاچین”به کلیه دستگاههای اجرایی،شهرداری ها،سازمان ها،نهادها،دانشگاه ها،شرکت ها و موسسات دولتی استان که تصویری از آن در اختیار این رسانه قرار گرفته،به شرح ذیل است:

در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت ۵۵۴۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ هیات محترم وزیران،به استناد نامه شماره ۷۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور و نیز تصمیمات متخذه در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ شورای هماهنگی مدیریت بحران استان،موضوع نحوه تنظیم ساعات کار ادارات استان،به آگاهی می رساند مفاد مندرج در ابلاغیه شماره ۹۸/۸۰/۶/۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ در خصوص تغییر ساعات کار ادارات در تیر ماه سال ۱۳۹۸،کان لم یکن تلقی شده و از روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعات کار تمامی ادارات استان؛مطابق با روال سابق خواهد بود.

در این ابلاغیه تاکید شد:”در ضمن در اجرای مدیریت صحیح مصرف برق و کنترل روزانه کاهش مصرف برق،استفاده از ساز و کارهایی نظیر تنظیم دمای محیط کار با حداقل ۲۵ درجه سانتی گراد،از مدار خارج نمودن سیستم های سرمایشی و روشنایی هم زمان با پایان وقت اداری،تولید برق از مولدهای اضطراری در ساعات ۱۱ تا ۱۵ و هم چنین استفاده واحدهای صنعتی و کشاورزی از ظرفیت های نیروگاهی خود در فصل گرما،مورد تاکید می باشد.

لازم به ذکر می باشد رونوشتی از این ابلاغیه برای سرپرست استانداری ، معاونین و هم چنین مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر و ارسال شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :