کاشف اسرار- وزارت اطلاعات ۱۷ نفر از جاسوسان حرفه ای نظام سلطه را که به صورت سلولی و انفرادی فعالیت داشتند در سال ۹۷ دستگیر کرد.
   به گزارش کاشف اسرار به نقل از سایت وزارت خانه مذکور،جاسوسان شناسایی شده از شاغلان مراکز حساس و حیاتی و بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی ، هسته ای ، زیرساختی ، نظامی و سایبری بودند که به صورت پیمانکار یا مشاور در این بخش ها فعالیت داشتند و جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده ازمراکز مهم و انجام عملیات های فنی – اطلاعاتی از مأموریت های محول شده به این شبکه بوده است.
   صدور یا تمدید ویزای آمریکا، استخدام متخصصان ایرانی، تأمین تجهیزات ، مراجعه مستقیم به طعمه ها در حاشیه همایش های علمی خارج از کشور و ارسال ایمیل و پیام از طریق شبکه های اجتماعی از جمله روش های سرویس اطلاعاتی آمریکا برای جذب جاسوس بوده است.
   سرویس اطلاعاتی سیا آموزش برقراری ارتباطات امن از داخل کشور با خارج به وسیله ابزارهای مخصوص جاسوسی، استفاده از ناقل برای انتقال ابزار امن و تجهیزات فوق پیشرفته جاسوسی به داخل کشور، ارسال مدارک هویتی جعلی ، طراحی خط خروج اضطراری و آموزش ویژه ضد بازجویی را برای حفظ و مراقبت از جاسوسان خود در نظر گرفته بود که هیچ کدام از چشمان تیزبین جامعه اطلاعاتی کشور پنهان نماند.
   اکنون با تبادل سرنخ های اطلاعاتی دریافتی از شبکه جاسوسی سیا با متحدین اطلاعاتی، شکست جهانی دوباره ای درانتظار آمریکاست.
   همچنین سوء استفاده عناصر سیا ازبرخی کشورهای اروپایی و آسیایی برای ارتباط با منابع که با اطلاع قبلی سرویس های اطلاعاتی این کشورها انجام می شود از نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دور نخواهد ماند و به طور قطع مسئولیت این امور برعهده این کشورها خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :