کاشف اسرار-پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت دوره سراسر تقابل و ناکامی برای شورانشینان و شهروندان بوده است.

عملکرد تاسف برانگیز پارلمان شهری به نحوی بوده که این شورای به اصطلاح بومی دو بار اقدام به انتخاب شهرداران غیر بومی نموده است؛ آن هم در شرایطی که نفر اول رشت را به پله ای برای صعود از نردبان مدیریتی خود تبدیل کرد .

نفر دوم نیز پس از نزدیک به ۱۱ ماه تقابل انتخاب شد و عملا تا امروز جز ناکامی و چند اقدام کوچک دستاورد خاصی که به مرحله اجرا رسیده باشد ،نداشته اند و فرماندار قصد انحلال شورا را داشته است.

در این بین ریش سفیدی و تجربه فردی چون “محمدحسن عاقل منش” نیز نه تنها بر مسائل فرهنگی شهر رشت تاثیر خاصی نداشته است ،بلکه حتی در همان شورا نیز نتوانسته بر ارتقای سطح فرهنگی همکاران خود موثر باشد و دست کم همکاران خود را به سمت همدلی برای توسعه شهر سوق دهد.

اگر به روزهای انتخابات شورای پنجم برگردیم هر یک از اعضای فعلی شعارهای بسیاری را سر دادند که شاید با عملکرد امروزشان زمین تا آسمان مغایرت داشته باشد.

امروز رودخانه های رشت، آسفالت کوچه و خیابان،پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و نه هیچ کدام از شاخصه های توسعه در این شهر رشد محسوسی نداشته اند و به جرات می توان گفت در جا زدن ، جنگ و تقابل و یارکشی تنها دستاورد این شورای پر ادعا بوده است.

در زمینه فرهنگی نیز به جز چند برنامه به اصطلاح فرهنگی در پیاده راه که نقدهای بسیاری به کیفیت و نحوه اجرا و همچنین محتوای برخی از آنها وارد است و البته شائبه آشناگزینی نیز در برخی موارد وجود دارد اقدام فرهنگی ماندگار و شاخصی در این دوره رقم نخورده است.

از نگاه ما سالیانه میلیون ها تومان صرف برخی برنامه هایی می شود که بزرگترین دستاورد آن عکس های یادگاری برای مسئولین شهری است! مگر آن که همین اندک کارهای صورت گرفته از نظر اعضای شورا کارهای ویژه ای باشند و سطح رشت را در این حد تنزل دهند. 

محمدحسن عاقل منش که روز گذشته با حکم عبدالغفار شجاع مشاور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس ستاد گردشگری گیلان سال ۲۰۲۰ به عنوان دبیر ستاد شهرستان رشت و عضو شورای راهبردی طرح گردشگری گیلان سال ۲۰۲۰ منصوب شده است ابتدا به این سوال پاسخ دهد آن زمان که طرح تشکیل کمیسیون گردشگری به شورای شهر رشت آمد چه اقدام موثری در راستای به ثمر نشستن این طرح از خود نشان داد؟

 آیا به دنبال مصوب شدن این طرح بود یا آن که به دلیل کم رنگ شدن نقش خودش به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و ارائه طرح از سوی عضو دیگری از شورا علاقه چندانی هم به تصویب آن نداشت و ترجیح می داد گردشگری به عنوان زیرشاخه ای از کمیسیون فرهنگی باقی بماند؟ 

سال ۲۰۲۰ نیز فرا می رسد و در کنار هم خواهیم دید چه اتفاقی در زمینه گردشگری این شهر رخ خواهد داد و دستاورد مالی آن چه میزان است.

شاید آن زمان به این نتیجه برسیم که سهم رشت از گردشگری ۲۰۲۰ تنها همین نشست های دورهمی و بدون خروجی مدیران بوده و چند حکمی در رزومه افراد اضافه شده است؛ شاید هم این طور نباشد و از اقدامات چشمگیر آنان تشکر کنیم! منبع:حرف تازه

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :