کاشف اسرار-دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرکل معزول و تعدادی از پرسنل اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان نیمه دوم مهرماه جاری در رشت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،دادگاه رسیدگی به اتهامات “رضا علیزاده سوستانی”که مهر ماه سال گذشته از سمت قبلی عزل شد روز ۲۰ مهر ماه در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر گیلان در مجتمع دادگستری استان برگزار می شود.

به دلیل تعدد تعداد متهمان دستگاه اجرایی مذکور ،پرونده رسیدگی به اتهامات علیه تعدادی از کارکنان روز ۲۱ مهر ماه به صورت جداگانه برپا می شود.

با توجه به این که اواخر سال ۱۳۹۶ ماجرای بازداشت مدیرکل سابق در سایت دستگاه اجرائی مذکور منتشر شد “کاشف اسرار”نسبت به انتشار زمان برگزاری دادگاه در گزارش امروز کرد.

النهایه از آن جایی که دادنامه صادره از سوی یکی از شعبات دادگاه کیفری دو شهرستان رشت صادر گردیده ولی تا زمانی که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و تائید و قطعی نشده باشد از انتشار نام و نام خانوادگی متهمین معذور است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :