کاشف اسرار-معاون خدمات شهری شهرداری از دوره آموزشی چند هفته ای مدیریت بحران در شهر”کوبه”مرکز”هیوگو به عنوان ششمین شهر بزرگ کشور ژاپن به محل کار خود برگشت.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار و بنا به اظهارات”علی مقصودی شقاقی”وی از سوی وزارت کشور و با هزینه کشور ژاپن اعزام شده است،ناگفته نماند این سفر در سکوت خبری انجام شد.

معاون شهردار رشت متولد ۱۳۵۹ بوده و دارای مدارک تحصیلی دیپلم،فوق دیپلم و لیسانس ایمنی و آتش نشانی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و کارشناس رسمی دادگستری در رسته آتش نشانی است.

مقصودی شقاقی از یکم مرداد ماه ۸۱ در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت و از آذر ۹۴ در شهرداری مشغول به کار است.

وی دارای گواهی نامه های دوره های آموزشی : فرماندهی عملیات آتش نشانی به مدت ۱۷ روز در کشور ژاپن ، اصول پیشگیری از حریق )برگزار کننده کالج مورتون انگلیس( ، حفاظت در برابر اشعه مواد رادیو اکتیو )مقدماتی( ، حفاظت در برابر اشعه، رادیو اکتیو )تکمیلی( ، آشنای بامواد شیمیایی خطرناک ، غواصی تا عمق ۳۴ متر ، کمکهای اولیه ، فرماندهی در آتش نشانی ، مدیریت بحران سطح یک ، مدیریت رسانه ها در سوانح ، شهرسازی و نقش آن در کاهش اثرات سوانح و بالیا ویژۀ گیال ن ، مدیریت بحران شهری ، سیستمهای اعالم و اطفای حریق ، دوره تخصصی امداد در کوهستان ، دوره تخصصی امداد در آوار ، بررسی علل حریق ، ایمن سازی ساختمان در برابر حریق ، پیشگیری از حریق ، مدیریت بحران شهری ، مهارت های عمومی تدریس و و دهها دوره آموزشی مختلف دیگر است.

استفاده از تجارب کشورهای بزرگ که در اجرای مدیریت بحران بیشترین تجربه را دارند می تواند به مسئولین کشور ما کمک نماید .

تجارب به دست آمده از زلزله کوبه ژاپن سبب ایجاد تجدیدنظرهای عمده ای در طرح پایه ایجاب نمود که در طرح پایه در آنها استفاده شده است که آمادگی در مقابل سوانح به اقدامات اضطراری در سوانح و احیا و بازسازی پس از سوانح برای هر نوع سانحه ای به طور مشخص تعریف شده است .

در خصوص اقدامات اضطراری سوانح می توان به جمع آوری و انتقال اطلاعات و تامین ارتباطات پس از وقوع سانحه، ایجاد مجموعه ای از فعالیت ها شامل نجات، کمک های اولیه، درمان پزشکی و فعالیتهای آتش نشانی، و فعالیتهای مربوط به تخلیه آوار، فعالیت های مربوط به بهداشت، سلامتی، قرنطینه، دفن اجساد و غیره، فعالیت های مربوط به مواد غذایی ، آب آشامیدنی و نیازهای روزانه دیگر، فعالیت های مربوط با تامین نظم اجتماعی، تثبیت قیمت کالا و غیره، فعالیت های مربوط به انتقال اطلاعات صحیح به قربانیان سوانح و …فعالیت های مربوط به راه اندازی اضطراری تسهیلات و تجهیزات، فعالیت های مربوط به جلوگیری از وقوع سوانح ثانوی و پذیرش پشتیبانی داوطلبانه اشاره کرد.

در خصوص احیا و بازسازی باید درمورد جهات اصلی احیا و بازسازی سریع تصمیم گیری کرد و روش های احیا سریع و فعالیت ثانویه و بازسازی منظم و تامین حمایت مالی جهت بازسازی منظم و تامین حمایت مالی جهت بازسازی و احیا زندگی آسیب دیدگان از سانحه را مد نظر داشت.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :