کاشف اسرار-مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گیلان در پی انتشار خبری از سایت شمال ما مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به نقل از رییس کمیسیون فرهنگی شواری شهر رشت در خصوص خلف وعده های میراث فرهنگی ایشان، به جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به ادعای ایشان جوابیه ای صادر نموده است. متن جوابیه به شرح زیر می باشد.

در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان نهایت همکاری را با شورای اسلامی شهر رشت داشته است. به استناد مفاد ماده ۷۲ احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به اهمیت موضوع مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت های ارزشمند کشور، به تمامی دستگاه اجرایی اجازه داده شد تا بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص به بخش خصوصی واگذاری نماید. (اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶ مستثنی می باشد). اکنون با عنایت به مکاتبات قبلی و موارد اشاره شده در این نامه، متاسفانه به دلیل عدم بهره برداری مناسب از بناهای تحت مالکیت آن شهرداری ( عمارت بلدیه، ساختمان ممیزی، خانه میرزا و غیره) به بناهای مذکور صدمات و خسارات جبران ناپذیری وارد شده تا جایی که هر آن احتمال خطر تخریب بنای تاریخی ساختمان شهرداری واقع در میدان شهرداری وجود دارد. همچنین این اداره کل جهت حفاظت و صیانت از آثار تاریخی چندین مرحله مکاتباتی با رییس وقت شورای شهر و شهردار محترم داشته تا در خصوص انجام مرمت و طرح های لازم مربوط به بناهای در اختیار تعیین تکلیف نمایند، اما متاسفانه تاکنون این مهم محقق نشده است . سال ۱۳۹۶ و در اثناء سفر وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر مونسان به استان گیلان، در خصوص چگونگی و وضعیت بهره برداری از بناهای میدان شهرداری پیش نویس تفاهم نامه تهیه گردید تا کلیه ی بناهای تاریخی میدان تبدیل به موزه شود؛ در حالی که با مخالفت شهرداری، موضوع در هاله ای از ابهام باقی مانده است. طرح مرمت، احیاء و کاربری موزه مشروطیت نیز به تایید اداره کل رسیده اما از آنجایی که مالک بنا شهرداری می باشد همه ی اقدامات می بایست از طریق شهرداری و با نظارت اداره کل صورت پذیرد. بهر حال ایجاد موزه مشروطیت (علیرغم کارشکنی های بعضی از دوستان در خصوص استفاده از ساختمان شورای شهر به اماکن دیگر) مورد تائید بوده و در صورت تمایل شهرداری، این اداره کل با آمادگی کامل نسبت به راه اندازی موزه مذکور تلاش خواهد نمود. احداث موزه شهداء در داخل بافت مرکزی، (در صورت ارائه طرح متناسب با بافت) نیز می تواند از سر گرفته شده و لذا اداره کل تلاش دارد جهت بهره برداری از بناهای دستگاه های دولتی کاربری های متعدد تعیین نماید.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :