اختصاصی/شهردار لنگرود با ارسال نامه ای به فرماندار لنگرود از سفر کاری خودش به تهران در روز جاری برای حضور در نشست تخصصی ملی شهرداران و روسای شورای شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار از لنگرود،سید مهدی رجائی لنگرودی در نامه به سیروس شفقی حضور خودش در این نشست را پیرو دعوت نامه شماره ۱۵۷۰۴ هفتم مهر ماه جاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عنوان کرد.

وی در این نامه”علی شفیعی”را در غیاب خودش به عنوان جانشین و عهده دار امور محوله این نهاد عمومی غیر دولتی به نماینده عالی دولت در شهرستان معرفی کرد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :