کاشف اسرار-با احکام جداگانه شهردار رشت؛ سرپرست سازمان سیما، منظر، مشاور شهردار در امور بانوان و سرپرست هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری منصوب شدند.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از سایت شهرداری رشت؛ناصر حاج محمدی در احکامی جداگانه سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت، مشاور شهردار در امور بانوان و سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری رشت را منصوب کرد.

بر پایه این گزارش زینب فلک دوست به عنوان سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت منصوب شد.

همچنین نرجس شیخ شعبانی با حکم شهردار رشت به عنوان مشاور جدید شهردار در امور امور بانوان منصوب شد.

نینا پنجهء هم با ابلاغ حاج محمدی به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری رشت منصوب گردید.

نتیجه تصویری برای نینا پنجه

شهردار رشت در احکام خود برای هر یک از مدیران منصوب شده در راستای اجرای وظایف محوله آرزوی توفیق نمود.

پایگاه خبری کاشف اسرار”در ۲۸ مهر ماه امسال با انتشار گزارشی از احتمال انتصاب”زینب فلک دوست”در آینده به عنوان سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری “نوشت

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :