پایگاه خبری و تحلیلی”کاشف اسرار”

دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صاحب امتیاز:موسسه غیرتجاری شفاف خبر دیلم

مدیرمسؤول:خلیل اخوان اصغری

زمینه فعالیت:سیاسی-اجتماعی ،فرهنگی و…

شماره تماس:۰۹۱۰۹۱۱۲۴۵۵

تلگرام:kashef-asrar@

                                  صفحه اینستاگرام:      kashefasrar.ir

                  پست الکترونیک : shafafkhabard@gmail.com

نشانی :رشت-راسته چوب فروشان

Print Friendly, PDF & Email