اختصاصی کاشف اسرار- طی حکمی به شماره ۱۵۹۷۲و به تاریخ ۲۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۵(امروز)،مدیرکل استاندارد استان گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،متن کامل حکم نیره پیروز بخت خطاب به داریوش اشکانی پور به شرح ذیل است:

جناب آقای داریوش اشکانی پور

نظر به تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل استاندارد گیلان منصوب می گردید و در این راستا انتظار می رود با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر،توکل  و تلاش در انجام امور محوله در به کارگیری نیروهای کاردان متعهد و کار آمد ؛نسبت به برنامه ریزی و اجرای دقیق کلیه وظایف در چارچوب شرح وظایف سازمانی و با رعایت مقررات و ضوابط قانونی اقدام نمایید.

از درگاه ایزد منان توفیقات شما را در انجام امور مسالت می نمایم.

نیره پیروز بخت

 

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :