اختصاصی کاشف اسرار-صبح امروز مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات گیلان در سالن غلام رضا رحم دل ،مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء(ص)رشت،برگزار شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار از رشت، هدف از برگزاری مجمع عمومی خانه مطبوعات گیلان ،با دستور کار ارائه بیلان مالی، انتخاب هیأت مدیره اصلی و علی البدل به مدت دو سال، انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ٩۵ و اتخاذ تصمیم درخصوص دیگر موارد در صلاحیت این مجمع بوده است.

اسامی کاندیداهای هیأت مدیره خانه مطبوعات گیلان به شرح ذیل بوده است:

سید عبدالباقی اسحاقی (هفته نامه اصلاح)، ابراهیم بهمنی جلالی (روزنامه نسیم)، عباس حق پرست (هفته نامه آوای صومعه)، کریم خورسندی (روزنامه سوال جواب)، سید شهرام صفوی (ماهنامه تیجره)، فاطمه عاطفی فرد (ماهنامه پادنگ)، خسرو قربانی (هفته نامه خبر گیلان) و مجید محمدپور (هفته نامه واکنش) از مدیران مسئول مطبوعات استان خود را کاندید کردند که از این بین ،سه نفر انتخاب شدند.

از میان خبرنگاران نشریات گیلان نیز؛ حسین داداشی، مریم رفیعیان، محبوب روستا، امیر شعبانی، حمیدرضا طاهری، طاهره ظهر ریحانی، فاضل فاضل نیای فومنی و علی کریمی پاشاکی برای عضویت در هیأت مدیره خانه مطبوعات استان کاندید بودند که از این بین نیز سه نفر انتخاب شدند

همچنین در گروه سرپرستان دفاتر خبرگزاری و پایگاه های خبری استان، از میان میلاد ابراهیمی (مدیرمسئول پایگاه خبری آوای رشت) و معصومه نیک کار (سرپرست خبرگزاری های ایسنا و ایکنا در گیلان)، یک نفر برای برای عضویت در هیأت مدیره خانه مطبوعات گیلان انتخاب شد.

بنا بر این گزارش؛ مصطفی خدایاری، حسن سامری و فاطمه عباس زاده در بخش بازرسان خانه مطبوعات گیلان کاندید شده اند که دو نفر از آنان به عنوان بازرس این موسسه انتخاب شدند.

پس از رای گیری اشخاص ذیل به عضویت در هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات گیلان انتخاب شدند و ابراهیم بهمنی جلالی(مدیر مسوول روزنامه نسیم) در این دوره از انتخابات از عضویت در هییت مدیره بازماند:

کریم خرسندی  مژدهی با ۸۷ رأی(روزنامه سوال و جواب)، مجید محمدپور با ۶۳ رأی(هفته نامه واکنش) و فاطمه عاطفی‌فرد با ۵۲ رأی(ماهنامه پادنگ) به عنوان نماینده مدیران مسئول نشریات گیلان انتخاب شدند.

علی کریمی پاشاکی با ۸۲ رأی(هفته نامه گیلان بهتر )، مریم رفیعیان سروندان با ۸۱ رأی و حسین داداشی با ۷۳ رأی به عنوان نماینده خبرنگاران انتخاب شدند .

معصومه نیک‌کار چنیجانی (مدیر مسوول دو هفته نامه گیلان)به نمایندگی از نشریات سراسری و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خانه مطبوعات گیلان انتخاب شد.

حسن سامری با ۶۷ رأی(مدیر مسوول ناظر و مصطفی خدایاری با ۵۵ رأی (صاحب امتیاز ومدیر مسوول کانون تبلیغاتی دریا)به عنوان بازرسان خانه مطبوعات گیلان انتخاب شدند.

سید عبدالباقی اسحاقی، طاهره ظهر ریحانی و میلاد ابراهیمی به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره خانه مطبوعات گیلان و فاطمه عباس زاده به عنوان بازرس علی البدل این موسسه انتخاب شدند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :