اختصاصی  کاشف اسرار-«جهانگیر کشاورز بیجارپسی»،مالک پلوکبابی قدیمی و دارای سابقه ای چندین دهه ای در شهر رشت دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،«جهانگیر کشاورز بیجارپسی»،مالک پلوکبابی قدیمی و دارای سابقه ای چندین دهه ای در شهر رشت  بوده و این پلوکبابی یکی از واحدهای پذیرایی زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به شمار می آید.

هم اکنون بر سر درب پلوکبابی جهانگیر،پرده های تسلیت متعددی نصب شده است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :