کاشف اسرار-شهردار رشت،مدعی شد:متاسفانه همیشه اقلیتی منتقد، بی دلیل ذات نشاط عمومی جامعه را درک نمی کنند و همیشه با جامعه فاصله دارند و خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرر،سید محمد علی ثابت قدم در مراسم افتتاح پارک کودک فاز دوم بلوار معلم رشت،با استقبال بسیار زیاد مردم برای افتتاح این فضای بازی،اظهار کرد: جمعیت حاضر،موید کارکرد فضایی است که در آن قرار داریم و هیچ تفسیری دیگری از آن نمی توان کرد.

وی خاطر نشان کرد: خوش بختانه با حسن نظری که مردم عزیزمان دارند و ۴۰۰ روزی که در شهرداری رشت هستم و هم زمانی زمانی افتتاح این پارک کودک با روز جوان،که ذات آن شادابی و نشاط است،احساس می کنم آن نشاط مجدد به روح و روان شهرداری رشت ،کاملآ  به لحاظ های سنی و رفتاری ترزیق شده است.

این مسئول با بیان اعتماد مردم به مجموعه شهرداری رشت و حضور موثر در مراسم افتتاح پارک کودک بلوار معلم،تصریح کرد:در توسعه اجتماعی و مدیریت شهری دو رکن ،وجود دارد،که اولآ باید خودمان را درست کنیم.

به گفته ثابت قدم،من مسوول و تفکر من مسئول در واماندگی های تفکرات خودمان غرق نشویم و از طرف دیگر قبول کنیم که اگر مردم ولی نعمت ما هستند و در یک فضایی حضور دارند و استقبال می کنندبه حرف و فکرشان و  حتی خنده بچه و نشاط مادر توجه کنیم و این موضوع را به صورت عملی قبول کنیم که ولی نعمت ما هستند.

وی با نکوهش از این که رفتار و عمل ما در تضاد باشد و این در حوزه مسوولین است،مدعی شد:متاسفانه همیشه اقلیتی منتقد، بی دلیل ذات نشاط عمومی جامعه را درک نمی کنند و همیشه با جامعه فاصله دارند و خواهند داشت.

شهردار رشت،،بیان کرد: امروز شهرداری رشت قائل است به این که برای هر صنف،سن،جنس،کودک،میان سال،سال مند،زن یا مرد،مناطق برخوردار و کم تر برخوردار برای هر کدام و هر حوزه ای ،فرمول خاص خودش را می تواند ارائه بدهد.

ثابت قدم،در ادامه سخنان خود یک خبر خوش داد و بیان کرد:به زودی شهرداری رشت،بازارچه های صنایع دستی را برای بانوان عزیز شهر رشت،ایجاد خواهد کرد ،

وی تصریح کرد: شهرداری ،مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر رشت که در این مسیر با ما هم سو هسند،قاعدتآ درک مستقیمی از مقوله انسان محوری دارند و انسان محوری را اصل اول تفکر خودشان قرار داده اند و به طور یقین نه از این مسیر منحرف،جدا و نه سرعتشان کم خواهد شد و به هیچ حرفی هم توجه نخواهم کرد.

این مسوول خطاب به شهروندان شهر رشت،گفت: خواهشم بر این استریالبا مشارکت بیشتر در این مسیر که با مشارکت بیشتر در این مسیر و هم سویی بهتر از راه کمک به مشارکت،در اداره امور از طریق اقتصاد شهر هم در بحث رفتارهای شهروندی و آموزش های شهروندی،حوزه حمل ونقل عمومی،اشتغال،حل مشکلات ترافیکی،طرح ترافیک،باز آفرینی و هویت شهر از طریق میراث فرهنگی و مرمت آثار تاریخی و در نهایت ایجاد شهری سالم و پایدار مبتنی بر شادی و سلامت ،هدف ماست.

ثابت قدم،یاد آور شد:آموزش های شهروندی در سرای محلات  و  نواحی ۱۵ گانه ارائه خواهد شد که تاکنون ۸ ناحیه به انتها رسیده و در ۱۵ ناحیه به بهره برداری خواهد رسید.

وی در پایان صدای کودکان را صدای شهرداری نامید و اذعان کرد:شهرداری رشت  به طور یقین برای کودکان در قالب توسعه پایدار ،شهری سالم را در  ظرف مدت زمانی مشخص که در برنامه های شهرداری به مدت ۴ سال دیده شده،به تدریج و به مرور زمان ،تداعی خواهد کرد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :