کاشف اسرار-اولین شماره هفته نامه سیاسی و اجتماعی«کاشف الحقایق»به صاحب امتیازی «موسسه غیر تجاری شفاف خبر دیلم» و مدیر مسئولی خلیل اخوان اصغری در هفدهم ماه جاری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این نسخه از نشریه در برگیرنده ۴ صفحه بوده که صفحات« اول و آخر» به صورت رنگی و بقیه«مشکی»بوده که  به غیر از سخنان رهبر انقلاب در مراسم سالگرد رحلت امام راحل،بقیه اخبار و گزارشات آن،تولیدی است.

درج سرمقاله به قلم مدیرمسئول و هم چنین وضعیت بی سرانجام یکی از مهم ترین مصوبات سفر  استانی دور اول محمود احمدی نژاد و هیئت دولت به گیلان در سال ۸۵،از جمله  مطالب درج شده در این رسانه است.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :