کاشف اسرار-شهروندی در اوایل خرداد ماه جاری به اداره ثبت و اسناد ناحیه یک رشت واقع در میدان دکتر حشمت(چله خانه)به منظور پیگیری امورات نقل و انتقال و استعلام سند ثبتی مراجعه کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این شهروند در هنگام تورق  پرونده ثبتی به اسناد ثبتی سال ۱۳۱۰ شمسی همزمان با زمان سلطنت رضا شاه پهلوی مواجه شد که تعدادی از آنها پوسیده شده و در حال از بین رفتن هستند.

photo_2016-06-14_16-09-37

در کشورمان،مسئولیت خطیر؛گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در ایران ،بر عهده سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ،گذاشته شده است.

photo_2016-06-14_16-08-50

در صورتیکه حفاظت و نگهداری از این اسناد بر عهده سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و نمایندگی آن در گیلان باشد،انتظار می رود ؛هر چه سریعتر،نسبت به نظارت،نگهداری و یا جمع آوری اسناد تاریخی موجود در اداره ثبت و اسناد ناحیه یک رشت،اقدام کند،تا این گنجینه با ارزش از بین نرود.

photo_2016-06-14_16-09-28

کاشف اسرار برای مشاهده اوراق تاریخی یکی از پرونده های در حال نگهداری در اداره ثبت و اسناد مبحوث عنه،تعدادی از عکسها را  در این گزارش منتشر  کرده است.

پایان پیام

 

 

اشتراک این خبر در :