کاشف اسرار- اینجا منطقه آزاد انزلی می باشد.منطقه ای که به گفته «رضا مسرور» به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی،تنها منطقه آزاد شمال کشور محسوب می شود.

منطقه ازاد انزلی

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،روزانه تعداد زیادی از شهروندان گیلانی،گردشگران و تجار به منطقه آزاد انزلی جهت پرداختن به امورات تجاری و تفریحات به این منطقه عزیمت می کنند.

خبرنگار کاشف اسرار که تاکنون بارها از منطقه آزاد انزلی بازدید کرده،روز جاری به این منطقه عزیمت و مشاهده نمود که وضعیت بهداشت،جمع آوری زباله و حتی نگهداری برخی از سرویس های بهداشتی بسیار نامناسب بوده و مایه تعجب گردشگران است.

photo_2016-07-11_23-08-06

در دست شویی مجاور ساختمان تجاری«ستاره شمال»دست شویی وجود دارد که از نداشتن بهداشت و  آراستگی به شدت رنج می برد،به طوری که قاب آئینه های آن بسار وضعیت ناپسندی را در دیدگان گردشگران،پدیدار کرده که عکس آن منتشر می شود.

photo_2016-07-11_23-09-08

از سوئی دیگر علی رغم وجود،سطل های زباله،برخی از زباله ها در مجاور این مخزن از سوی برخی ازفعالین بخش تجاری و نیز گردشگران ریخته می شود،که نه تنها چهره زشتی پدیدار کرده،بلکه ساعات متمادی از جمع آوری این پسماندها،خبری نیست،ضمن این که برخی از مخزن ها،فاقد درب است.

photo_2016-07-11_23-08-35photo_2016-07-11_23-09-04photo_2016-07-11_23-10-55

 

انتظار می رود مدیران منطقه آزاد انزلی،به حفظ محیط زیست  اهتمام ویژه ای داشته باشند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :