کاشف اسرار- روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی در ۳۰ تیر ماه جاری،چندین خبر از حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را در منطقه آزاد انزلی منتشر کرده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،طبق اخبار منتشر شده،اکبر ترکان؛روند پیشرفت پروژه های عمرانی در منطقه آزاد انزلی را مطلوب دانسته است.

آنچه در اخبار منتشر شده دارای حلقه مفقوده می باشد،این است که آیا این مقام کشوری درباره حریق به وقوع آمده در تیرماه سال جاری در منطقه آزاد انزلی اظهار نظری کرده است؟اگر اظهار نظر کرده،آیا رسانه ای شده است؟

آیا از تمام رسانه های مکتوب و الکترونیک فعال بخش خصوصی برای پوشش خبری و طرح سئوالاتی در راستای ماده ۵ قانون مطبوعات دعوتی به عمل آمده است؟

اکبر ترکان که در سوابق کاری خویش دارای سمت های مهمی از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  و  از سوئی دیگر ۶ سال هم عهده دار وازت راه و ترابری بوده؛ابراز نظرش درباره وقوع حریق در منطقه آزاد انزلی بسیار حائز اهمیت است؟

از سوئی دیگر  وقتی«اکبر ترکان» وضعیت پروژه های عمرانی منطقه آزاد انزلی را مطلوب دانسته،این سئوال در  ذهن به وجود می آید آیا وی از ساختمان های فاز تجارت که دارای زیر ساخت ها نامناسب می باشد،بازدید به عمل آورده است یا خیر؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :