کاشف اسرار-جلسه استیضاح “سید محمد علی ثابت قدم ” به عنوان”شهردار رشت”در مرداد ماه گرم رشت با پایانی نیمه تمام مواجه گشت.

تمناهای پایانی “محمد علی رفیعی نوده”به عنوان”رئیس شورای اسلامی شهر رشت” از رسانه هابرای عدم درج برد و باخت طرفین بار دیگر مهر تاییدی بود بر ارجحیت سیاست بازی شورانشینان بر دغدغه شهر و شهروندان را داشتن.

یک هفته عرصه رسانه های نوشتاری و مجازی و شبکه های اجتماعی جولانگاه هجمه ودفاع از شهردار گشت.

صرف نظر از تایید یا رد دیدگاههای هر کدام از طرفین فراز پایانی صحبت های “مجید رجبی ویسرودی” اما نشان گر برد مردم رشت در امروز و باخت همین مردم در انتخاب ٣ سال قبل آنان است.

جایی که او همکاران خود را متهم به معامله و تغییر موضع از مخالف به موافق کرد،نکته ای که پیشتر به نوعی در سخنان شهردار؛نیز به باج خواهی برخی نیز نمایان شده بود.

امیدواریم که درانتخابات آتی بار دیگر حافظه و عزم جمعی برای حضور حداکثری به مدد همه برسد.

“مهدی محمدی کوچصفهانی”

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :