کاشف اسرار- استاندار گیلان در نشست تجلیل از خبرنگاران این استان بر دو مساله مهم و حائز اهمیت برای اصحاب رسانه اشاره و پاسخ داد که هر دو تاکیدی بوده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،یکی از نکات مورد اشاره “محمد علی نجفی”مبنی بر حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان به عنوان خبرنگار جوان در جریان سفر اخیرش به روسیه بود که باید در پاسخ به این اظهارات نماینده عالی دولت، به  نکته تاکید کرد،ضمن احترام به” یوسف گلشن”وی یک مقام دولتی محسوب می گردیده و سفرش در راستای ماموریت کاری بوده است.

نکته بعدی که استاندار گیلان بر آن تاکید و خطاب به مدیران تذکر داد؛انجام مصاحبه با تمام خبرنگاران بود،لکن پس از پایان مراسم و هنگام خروج از سالن ،خبرنگاری کوشید با “محمد علی نجفی”مصاحبه ای اختصاصی را در راستای ماده ۵ قانون مطبوعات انجام بدهد،که مورد بی اعتنایی قرار گرفت و سوار ماشین شد و رفت و حتی احوال پرسی نکرد.

انتظار جدی می رود جدی می رود؛ استاندار گیلان همان گونه که بر  انجام مصاحبه های مطبوعاتی از سوی مدیران تاکید می کند و تذکر می دهد،خود به عنوان الگو  و همچنین نخست وزیر  استان ،با تمام اصحاب رسانه تعامل داشته باشند،تا سر مشق برای دیگر مدیران بشوند،ضمن این که از دلیل عدم توجه این مقام سیاسی اطلاع نداریمءامیدواریم از سر مشغله کاری باشد!؟.

 

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :