کاشف اسرار-به مناسبت روز خبرنگار یکی از  مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،نسبت به برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران اقدام کرده که یک اقدام آنان سبب انتقاد برخی از اصحاب رسانه شده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،جریان از این قرار بوده که خبرنگاران هنگام ورود به مراسم می بایست در کنار میز در نظر گرفته شده ایستاده و نسبت به تکمیل فرم نام و نام خانوادگی،رسانه محل فعالیت و درج امضاء در برگه و اعلان از سوی شخص متصدی میز مبنی بر اعطای جایزه در آخر مراسم اقدام خواهد شد،کرده اند.

تعدادی از خبرنگاران حاضر در مراسم  در پایان مراسم تجلیل به سمت میز ثبت نام شده رفته و تقاضای دریافت هدیه خود را کرده اند،لکن در پاسخ شنیده اند،هدیه تمام شده است.

برخی از خبرنگاران که به دفتر روابط عمومی رمؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتیفته اند و توانسته اند هدیه خود را دریافت کرده اند،بیان می دارند که در هنگام تحویل هدیه امضاء اخذ نشده و متصدی روز مراسم گفته آن روز گرفته شده و نیاز به امضاء مجدد نیست.

نکته جالب این است که مسئول روابط عمومی  مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اخذ امضاء در روز مراسم را در راستای حضور در مراسم نه هدیه دانسته و اظهارات این مسئول با شخص متصدی مراسم که گفته:” آن روز گرفته شده و نیاز به امضاء مجدد نیست”،تضاد دارد.

اینک سئوال می شود،آیا اخذ امضاء در روز مراسم و اعطای هدیه در روابط عمومی به برخی بدون اخذ امضای مجدد،منطبق با اظهارات مدیر روابط عمومی است؟

از سوئی دیگر تکلیف خبرنگارانی که برگه مشخصات را تکمیل و امضاء کرده اند و هدیه خود را دریافت نکرده اند،چیست؟

 

امام خامنه ای: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲۹

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :