کاشف اسرار-در نیمه اول امسال دو تشکل زیست محیطی”سرزمین یده آل ما” و “سبزکاران”با دستان خالی ولی مشتان گره زده پای میدان آمدند و یک تنه در آب و هوای شرجی رشت ،تن به تالاب عینک رشت زذند و به مبارزه با گیاه مهاجم سنبل آبی پرداختند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،وقتی مسئولین جرات و جسارت این تشکل های محیط زیستی را مشاهده کردند،هر بار که این فعالین زیست محیطی در حال پاک سازی تالاب از سنبل آبی بودند،خود را به این تالاب طبیعی رساند و در تصاویر منتشر شده در فضای مجازی و رسانه ها دیده شدند و به این فعالین خدا قوت گفتند.

photo_2016-08-21_15-34-21

مدیریت منطقه ۴ شهرداری رشت هم به کمک این فعالین زیست محیطی آمدند و کمک بخش خصوصی ،شهرداری و…سبب شد که ظرف مدت ۱۷ رو این تالاب از وجود این گیاه مهاجم رهایی یابد.

تالاب پاک سازی شده ولی اگر غیرت،جسارت و دل سوزی این تشکل های زیست محیطی نبود،تالاب عینک هم چنان پذیرای گیاه مهاجم سنبل آبی بود،لکن انتظار می رود مسئولین ذیربط با برگزاری مراسم در خور و شان از این تشکل های زیست محیطی قدردانی صمیمانه ای نمایند.

photo_2016-08-21_15-34-36

از سوئی دیگر اخبار دریافتی حاکی از این می باشد موسسه سرزمین ایده آل ما که طی چند سال گذشته در امتحانات مختلف زیست محیطی سر بلند بوده،فاقد دفتر می باشد و انتظار می رود مسئولین در صورت امکان نسبت به تهیه دفتری برای آنان اقدام کنند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :