کاشف اسرار-امروز هیات نظارت بر مطبوعات با تشکیل جلسه ای با فعالیت پایگاه خبری و تحلیلی “کاشف اسرار“که بر گرفته از نام نشریه ای در “عصر مشروطه “می باشد،موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،موافقت هیات نظارت با این پایگاه خبری،با صاحب امتیازی”موسسه غیر تجاری شفاف خبر دیلم” و مدیر مسئولی “خلیل اخوان اصغری”که مدیر مسئولی هفته نامه سیاسی و اجتماعی “کاشف الحقایق”را هم برعهده دارد،است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :