کاشف اسرار-مرکز آمار ایران،گزارشی را تحت عنوان:”چکیده نتایج طرح آمارگیری از باغ داری های کشور در سال ۱۳۹۴″منتشر و بر روی سایت اینترنتی قرار داده است.

به گزارش کاشف اسرار،زمان آماری برای بخشی از اقلام  روز آمارگیری و برای بخشی دیگر سال تقویمی ۱۳۹۳  ،زمان آمارگیری این طرح ۲۷ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۴ و  روش آمارگیری در این طرح، آمارگیری نمونه ای است.

طبق این آمار ،تعداد بهره برداری های دارای فعالیت باغداری سال ۱۳۹۴ در کشور ا میلیون و ۸۰۹ هزار و ۷۸۱ نفر و میزان تولید محصولات باغی در سال ۹۳در کل کشور،۱۲ میلیون ۱۷۸ هزار و ۸۴۴ تن بوده است.

در فهرست منتشر شده ،مازندران با ۱۷۸ هزار و ۳۹۵ بهره بردار در سال ۱۳۹۴و ۱ میلیون و۴۳۳هزار و ۲۸۷تن در سال ۹۳ در رتبه اول،کرمان با ۱۷۵۸ هزار و ۴۷۹ بهره بردار و ۱ میلیون و۲۳۸ هزار و۱۸۱ تن در رتبه دوم و گیلان با ۱۴۵ هزار و ۹۸۲ بهره بردار در سال ۱۳۹۴ و ۴۵۶ هزار و ۲۴۸ تن تولید محصولات باغی در سال ۹۳،در رتبه سوم کشوری قرار گرفته است.

پایان پیام

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :