کاشف اسرار-اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،با گذشت نزدیک به ۱۸ سال از عمر فعالیت شوراهای اسلامی کشور و هم زمان در شهر رشت،تاکنون زنان و مردانی به عضویت این پارلمان قانون گذار شهری درآمده  اند و  فقط مردان سکان داری ریاست آن را بر عهده داشته است.

در روز گذشته و برای آخرین سال عمر هیات رئسه شورای اسلامی شهر رشت و در کمال بهت و حیرت برخی،به یک باره فرانک پیشگر از یاران شهردار فعلی این شهر، اعلام آمادگی خود را جهت تصدی پست ریاست این پارلمان شهری  نشان داد.

با اعلام آمادگی فرانک پیشگر،به یک باره هفت عضو دیگر شورای اسلامی که فاطمه شیرزاد ،سید امیر حسین علوی امندانی،حجت جذب،اسماعیل حاجی پور،رضا رسولی،مظفر نیکومنش نودهیو رضا موسوی روزان  نسبت به ترک صحن علنی شورا،اقدام و آبستراکسیون صورت گرفت .

به هرحال  فرانک پیشکر اعلام آمادگی خود را برای ریاست سال آخر چهارمین دوره شورای اسلامی شهر رشت اعلام کرده و به این اعلام آمادگی از چند منظر می توان نگاه کرد،لکن این موارد شاید خواسته قلبی این عضو جوان پارلمان شهری نباشد و باید منتظر ماند  که دیدگاه مشارلیها در این خصوص چیست؟!

یک-فرانک پیشگر،خود را  به عنوان دومین منتخب در انتخابات؛ توانا دیده و تصمیم قطعی خود را برای احراز پست ریاست شورای اسلامی شهر رشت گرفته باشد و بخواهد در عمر چهار دوره فعالیت  این پارلمان شهری مبنی بر تصدی توسط مردان پایان بدهد و سنت شکنی  کند و بانوان را همچون برخی دیگر شورای اسلامی کشور که بانوان به این سمت دست یافته اند ،ببیند؟

دو-با توجه به حمایت های عدیده خود از شهردار رشت ،بخواهد از یاران فعلی خود در شورای اسلامی شهر رشت فاصله بگیرد و به اعضای منتقد و مخالف شهردار بپیوندد؟

سه-قصد محک خود را برای احراز پست ریاست شورای اسلامی شهر رشت را داشته باشد و بعد به خاطر حفظ مدیریت شهری،دوباره به جمع یاران شهردار بپیوندد و شخص دیگری  به عنوان رئیس انتخاب شود؟

چهار- به دلیل اعتراض به موضوعی که از لایه های پنهان آن آگاهی نداریم،به یک باره کاندیداتوری خود را اعلام کرده  و سبب خروج برخی از اعضاء شورای اسلامی شهر شده  و باید صبر کرد تا به آن پی برد؟

پایان پیام

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :