کاشف اسرار-در آستانه روز خبرنگار ۱۳۹۲ یکی از خبرنگاران  گیلان به دلیل یک شکایت واهی شخصیتی حقوقی ثبت شده در ثبت شرکتها،از رسانه خود اخراج و این خبرنگار طبق قانون برای دریافت مطالبات قانونی خویش به اداره  تعاون،کار و رفاه اجتماعی رشت ،شکایت کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،با برگزاری جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف،اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی رشت با صدور دادنامه و آرایی ،این فرد رسانه ای را کارگر تشخیص ندانست و در رای حل اختلاف بر شکایت به دیوان عدالت اداری ظرف مدت قانونی تاکید شد.

با شکایت این خبرنگار به دیوان عدالت اداری و بررسی اوراق پرونده ،یکی از شعبات بدوی این دستگاه قضایی رای بر کارگر بودن شاکی داد و  در رای خود نوشت:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کافرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و۳ از قانون کار بوده،نظر به این که مدت دو سال اشتغال شاکی نمی تواند…و بدون مزد باشد و برای اثبات این موضوع نیاز به دلیل و مدرک متقن و محکم است و صرف اینکه کارفرما مزد و حقوق کارگر را پرداخت نکرده باشد،دلیل بر عدم رابطه کارگری و کارفرمایی و عدم رابطه مزد بگیری نمی باشد. با این اوصاف رای معترض عنه مخدوش می باشد.فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ،ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد.رای صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

به دنبال صدور این رای و ابلاغ آن به اداره کل  تعاون ،کار و رفاه  اجتماعی استان گیلان در بهار سال گذشته؛مدیرکل با ضمیمه کردن حکم انتصاب خویش از سوی وزیر که در آن بر تخصص و تجارب وی تاکید شده،نسبت به صدور رای صادره توسط یکی از شعبات دیوان عدالت اداری اعتراض و خواستار تجدید نظر خواهی را کرد.

محمود ایزد دوست فرزند غلام در برگ تجدید نظر خواهی خویش  و در یکی از بندهای آن نوشت:

“شاکی در برگه ای که پیوست می باشد فرم تقاضای عضویت در خانه مطبوعات گیلان را تکمیل نموده که طبق بند ۱۰ ماده ۳۶ اساس نامه خانه مطبوعات گیلان،یکی از شرایط عمومی عضویت در خانه مذکور،پرداخت ورودی و حق عضویت به طور مرتب می باشد که این امر(عضویت)نیز دلیل دیگری بر عدم رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و متعاقبآ این رابطه منطبق بر تعاریف کارگر و کارفرما و کارگاه نمی باشد،لذا با توجه به دفاعیات فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست..”

photo_2016-09-05_21-45-02

 

“بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعبات تجدید نظر دیوان عدالت اداری و ارسال دفاعیات کارگر اخراجی ،شعبه دادنامه ای را صادر و تجدید نظر خواهی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان را به دلیل این که دادنامه به صورت مستند به مستدل و متکی به قوانین و مقررات صادر گردیده  و از ناحیه تجدید نظر خواه اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ؛ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید،ارایه نگردیده و نظر شکلی و رعایت اصول و تشریفات و مبانی استدلال نیز خالی از هرگونه ایراد بوده…….رای قطعی است”.را رد کرد.

گفتنی است پرونده  مبحوث عنه در تابستان امسال به یکی از شعبات اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال شده است.

در ماده یک اساس نامه خانه مطبوعات استان گیلان آورده شده است:

کمک به ارتقای سطح کمی و کیفی مطبوعات محلی که خود متضمن تقویت نقش مطبوعات کشور و افزایش استانداردهای کار خبری و اطلاع رسانی کشور است، صرفا از طریق حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، بهبود وضع اقتصادی اجتماعی،توسعه دانش فنی و امنیت شغلی- حرفه ای اصحاب جراید و شناسایی امکانات بالقوه  و بهره گیری از افکار، اندیشه، تجارب و اراده جمعی اصحاب مطبوعات و فعالان این عرصه میسر خواهد بود. بدین منظور«خانه مطبوعات» که از این پس اختصارا«خانه» نامیده می شود به عنوان تشکیلاتی فرهنگی، صنفی، غیردولتی و غیرانتفاعی از دست اندرکاران مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبررسانی دارای مجوز ارشاد تشکیل می گردد تا به موجب این اساسنامه اهداف فوق را در استان دنبال نماید”.

پایان پیام

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :