کاشف اسرار-شنیده شده در روز جاری رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان که از موسسین این  تشکیلات فرهنگی، صنفی، غیردولتی و غیرانتفاعی می باشد، استعفای خود را به این موسسه ارائه کره است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،شنیده شده؛حسین داداشی به دلیل رفتارهای یک شخصی، استعفای خود را ارائه داده که صحت یا سقم آن در دست بررسی  است.

قرار است این استعفا در روز ۲۰ شهریور ماه جاری مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی از اصحاب رسانه  و اشخاص حقوقی ،مخالف استعفای وی از این سمت هستند.

گفتنی است در سال ۷۴ و در زمان تصدی  حسین داداشی بر معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، ساختار خانه مطبوعات را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استعلام گرفته است.

در آن زمان فقط عنوان خانه مطبوعات وجود داشت، اما اساسنامه ای در کار نبود. برای اولین بار با تشکیل گروهی از پیشکسوتان مطبوعات گیلان، اساسنامه خانه مطبوعات طی شش ماه تدوین شد.

اولین مجمع خانه مطبوعات در سال ۷۶ در مجتمع فرهنگی هنری سردارجنگل امین الضرب تشکیل گردید. موسس و اولین عضو خانه مطبوعات گیلان حسین داداشی بوده و تاکنون در همه دوره های خانه مطبوعات حضور داشته است

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :