کاشف اسرار-روز گذشته متقارن با ۲۲ شهریورماه شمسی و ۱۰ذی الحجه ۱۴۳۷ هجری قمری در تقویم رسمی کشور،به عنوان”عید سعید قربان”نام گذاری و تعطیل اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،به همین مناسبت و طی روزهای گذشته،اطلاعیه هایی به صورت بنر،از سوی”حوزه معاونت خدمات شهری سازمان سازمان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت”مبنی بر عرضه گوسفند زنده در جاده جیرده و هم چنین جنب باغ رضوان جاده این شهر به تهران شد.

هم چنین در این اطلاعیه به  جلوگیری از استقرار غیر مجاز در سطح میادین شهر  و مورد پیگیرد قرار گرفتن قانونی و قضایی متخلفین تاکید شد.

علی رغم نصب این اطلاعیه ،روز گذشته شاهد عرضه گوسفند در برخی از نقاط شهر از جمله کوچه های کمربندی خرمشهر و مدرس بودیم،که فروشندگان نسبت به عرضه و فروش این حیوان اهلی؛اقدام کردند.

در محل های پیش بینی شده به دلیل تعداد کم عرضه گوسفند زنده،فروشندگان قیمت هایی برای هر کیلو ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار ریال تقاضا می کردند و برخی از مردم به ناچاری خریداری می کردند،این در حالی بود که از نظر شکل ،تقریبآ یکسان بود.

لازم به ذکر است کسانی که نسبت به عرضه گوسفند به صورت پنهانی اقدام کردندTقیمت تعیین شده  از سوی آنان برای هر کیلو دام زنده ۱۲۰هزار ریال بوده و حتی تخفیف هم می دادند.

انتظار می رود مسئولین مربوطه در چنین روزهایی نسبت به کنترل قیمت و برخورد با قیمت های بالا،اقدامات مناسبی را در  مد نظر قرار بدهند،که حتمآ داشته اند!

پایان پیام

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :