کاشف اسرار-یکی از سایت های اینترنتی  ادارات و نهادهای گیلان متعلق به اداره کل پزشکی است که با دامنه http://gl.lmo.ir/فعالیت می کند.

photo_2016-09-19_14-13-09

photo_2016-09-19_14-13-14

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،اداره کل پزشکی قانونی گیلان از زیر مجموعه های قوه قضاییه بوده و از مرداد ماه سال گذشته”مهدی قربانی ثمین“به سمت مدیرحرفه ای میانی این دستگاه منصوب شده و مشغول به فعالیت است.

یکی از بخش های این سایت اینترنتی،راهنمای مراجعین می باشد که یکی لینک های آن تحت عنوان:”نشانی مراکز”است که در آن بخش های” خمام و سنگر”به عنوان “شهرستان”قید گردیده و مشخص نیست بر اساس کدام مدرک متقن و از چه زمانی این دو بخش،به شهرستان ،تبدیل شده است.

بر اساس اطلاعات مندرج در سایت استانداری گیلان،این استان دارای ۱۶ شهرستان بوده و دارای شهرستان های “خمام و”سنگر”نیست.

photo_2016-09-19_14-17-30

آیا مدیرکل پزشکی قانونی گیلان از تصویب این دو شهرستان،خبر دارد که استانداری اطلاع ندارد و در سایت اینترنتی آن منتشر نشده و یا اینکه نظارتی بر سایت پزشکی قانونی  صورت نگرفته است ؟؟!

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :