کاشف اسرار-استاندار گیلان درباره وعده خویش در دی ماه ۹۳ مبنی بر احداث پارک موزه شیلات گیلان در بندر کیاشهر که تاکنون،انجام نشده است،اذعان کرد:موضوع را به شیلات کشور ابلاغ کردیم و آنها هم دنبال احداث موزه هستند.

محمد علی نجفی در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار در پاسخ به این سئوال برای اقتصاد مقاومتی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهرچه باید کرد؟،گفت:همه باید در حل مشکل بادام کاران این شهرستان از نظر  افزایش سطح زیر کشت و ارائه امکانات مورد نیاز هم چون آبیاری و زهکشی تلاش کنیم تا کشاورزان در هر باران و طوفانی ایجاد می شود،آسیب نبینند.

وی بر حفظ کیفیت بادام زمینی آستانهاشرفیه تاکید کرد و افزود:مرکز تحقیقات بادام زمینی در این شهرستان شکل خواهد گرفت و بتوانیم از نظر به زراعی و به نژادی چنان چه نیاز به بذر جدید باشد،تقویت و کیفیت این محصول آستانه اشرفیه باید همیشه حفظ بشود.

این مقام سیاسی که اصالتآ کیاشهری است،خاطر نشان کرد:قیمت بادام زمینی باید اقتصادی باشد که بتوان این محصول زا حفظ کرد.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :