کاشف اسرار-مدتی است ،تجهیزات غیرایمن بازی مانند الاکلنگ ،تکان دهنده های فنری ،زمین فوتبال بدون کف پوش پر از سنگ پارک شهر همگی در کمین کودکان شهرمان هستند.

photo_2016-09-24_08-20-28

photo_2016-09-24_08-21-34

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،امیدواریم شهردار فرهنگ دوست رشت، با فوریت نسبت به رفع نقایص و یا نصب تجهیزات نو اقدام کنند.علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

photo_2016-09-24_08-21-22

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :