کاشف اسرار-در روز جاری تعدادی از شهروندان نسبت به خریداری یک برند محصولات لبنی از یکی فروشگاههای بزرگ رشت اقدام کرده اند که بر روی آن تاریخ تولید ششم مهر ماه که فردا میباشد، درج شده است.

photo_2016-09-26_18-40-27

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،طبق قانون ؛وظیفه نظارت بر تولیدات لبنی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است.

گفتنی است طبق ماده ۱۱ مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در مؤسسات داخلى که نوع آنها از طرف وزارت بهدارى معین و صورت آن منتشر مى گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهدارى مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسى خوانا روى بسته بندى یا ظرف محتوى جنس قید نماید.

در مواردى که فرمول محصول یا مواد ترکیبى طبق تقاضاى سازنده فرمول بایستى محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهدارى تسلیم و شماره پروانه آن را روى بسته بندى ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :