کاشف اسرار-شانزدهمین انتخابات تعیین نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات از ساعت ۱۰ تا ۱۶ به صورت الکترونیک و از طریق سایت جامع رسانه های کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،برای برگزاری این انتخابات ۳۰ نفر از مدیران مسئول رسانه های کشور احراز صلاحیت شده و برای کسانی که واجد شرایط رای دادن قانونی نباشند؛در سایت مذکور قید گردیده به استناد تبصره ۴ ماده ۳۵ آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات است.

photo_2016-10-15_19-55-20

درسایت یاد شده این دلایل واجد شرایط نبودن را عدم وصول شماره های انتشار یافته؛فراموش کردن یا گم شدن رمز عبور و سایر اشکلات مربوط به e-resanehو یا نمایش گزینه عدم امکان رای دهی برای پایگاه های خبری است.

استناد سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی به تبصره ۴ ماده ۳۵ آئین نامه ،در حالی می باشد که این ماده فاقد چنین تبصره ای بوده و با مداقه در آئین نامه مذکور می توان به این نتیجه دست یافت،این تبصره در ماده ۳۳ آورده شده است.

photo_2016-10-15_19-54-58

از سوئی دیگر تا لحظه انتشار این خبر،آئین نامه جدید قانون مطبوعات در سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی منتشر نگردیده و همچنان آئین نامه قبلی قابل رویت است.

photo_2016-10-15_19-55-14

photo_2016-10-15_20-01-03

انتظار می رود معاونت مطبوعاتی نسبت به روز کردن بخش قوانین سایت اطلاع رسانی خود و هم چنین جامع رسانه های کشور و از سوئی دیگر؛ تذکر ماده اشاره شده در این گزارش به رسانه های فاقد شرایط شرکت در انتخابات  اقدام عاجل کنند تا اطلاع رسانی خوب صورت بگیرد.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :