کاشف اسرار-با صدور حکمی از سوی نماینده رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران،مدیرعامل پیشین شرکت  آب و فاضلاب گیلان به مدت ۲ سال به سمت ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت آب منطقه ایاین استان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،با حکم “محمد حاج رسولیها”،کاظم لطفی “به این سمت منصوب و در بخشی از حکم انتصاب آمده است:

 نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزش مند جناب عالی و به استناد مصوبه مورخ ۹۵٫۶٫۱۴ مجمع عمومی و براساس پیشنهاد صورت جلسه شماره ۱۴ مورخ ۹۵٫۶٫۱۶ هیات مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان،به موجب این حکم برای مدت دو(۲) سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور تعیین و منصوب می شوید.توفیق روزافزون جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :