کاشف اسرار-در اوایل اسفند ماه سال گذشته، شهردار رشت در اسفند ماه سال گذشته با صدور حکمی سرپرست سازمان عمران این نهاد عمومی غیر دولتی را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،سید محمد علی ثابت قدم در حکم انتصاب “عاطفه رمضان نیای چیرانی”اظهار امیدواری کرد؛ با در نظر گرفتن تعهد و توان مندی های خود ضمن بهره گیری از منابع و امکانات موجود بستر های لازم برای پویایی و توسعه نظام های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت ، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشند.

photo_2016-10-20_02-08-09

شهردار رشت هم چنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته با صدور حکمی،“فرامرز جمشید پور”را به سمت”سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی” این نهاد عمومی غیر دولتی را منصوب و به صورت عملی به عمر معاونت های حمل و نقل و عمرانی پایان داد.

photo_2016-10-20_02-22-43

ثابت قدم با انتصاب “مرتضی شریفی” به سمت “سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر “این نهاد غیر دولتی ؛همچون “جمشید پور”بر بستر های لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار؛تاکید کرده است.

ثابت قدم،با انتصاب “فرشید جعفری”در اسفند ماه سال گذشته؛به سمت”سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای  شهری شهرداری رشت”“به صورت عملی تغییر عنوان “سازمان عمران”به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری”را عملیاتی کرد.

با گذشت ۷ ماه از صدور این احکام و با بررسی های به عمل آمده توسط  خبرنگار “کاشف اسرار “،متاسفانه  همچنان تابلوهای معاونت حمل و نقل و ترافیک و سازمان عمران بر سر درب ورودی این واحدهای زیر مجموعه شهرداری  باقی مانده و از تغییر به عناونین جدید خبری نیست؟!

photo_2016-10-20_02-08-46

انتظار می رود معاونت حمل و نقل و زیربنایی به توصیه شهردار در حکم خود مبنی بر با نوآوری در فعالیت ها ،کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار دهند و فقط به تغییر درب ورودی دفتر خویش اکتفا نکنند و مجموعه های زیر مجموعه را ملزم به تغییر تابلو کنند.

photo_2016-10-20_02-24-33

photo_2016-10-20_02-22-39

از سوئی دیگر دلایل قانع کننده ای برای عدم تغییر هفت ماهه تابلوهای نصب شده بر سر درب ورودی به صورت مستند،تشریح بشود.

گفتنی است تصاویر منتشر گردیده در اواخر هفته جاری تهیه شده است.

امام خامنه ای: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲۹

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

پایان پیام

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :