کاشف اسرار-طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان برای مدت دو سال منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،در حکم محمد حاج رسولیها،خطاب به کاظم لطفی آمده است:

جناب آقای کاظم لطفی

       نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و باستناد مصوبه مورخ۱۴/۶/۹۵ مجمع عمومی و براساس پیشنهاد صورتجلسه شماره ۱۴ مورخ ۱۶/۶/۹۵ هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، بموجب این حکم برای مدت دو(۲) سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور تعیین و منصوب می شوید.

توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :