کاشف اسرار-پایگاه خبری،تحلیلی و اطلاع رسانی “گیلان نو”در روز جاری ،خبری را با تیتر:نامه آرش شعاع شرق به فاطمه قدیمی حرفه مدیر روابط عمومی شهرداری رشت“را بر روی خروجی خود منتشر کرده است.

photo_2016-11-02_23-47-08

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،آرش شعاع شرق،در این نامه به استناد به مواد ۲ و ۵ قانون مطبوعات در راستای “کسب و انتشار اخبار داخلی “و مواد ۲،۸ و ۱۰ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛درخواست ارائه اسنادی را کرده است.

با مداقه در نامه مدیرمسئول پایگاه خبری “گیلان نو”و مطابقت با تبصره های مواد ۲ و ۳  قانون مطبوعات ،النهایه به این استنتاج دست خواهیم یافت:

نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی  بوده و “کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است”.

 

photo_2016-11-02_23-47-22photo_2016-11-02_23-47-17

النهایه،آرش شعاع شرق می تواند طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات،نسبت به  درخواست دریافت اسناد اقدام کند،اگر هم ازهیات نظارت بر مطبوعات؛ دارای مجوز بوده تا تابع قانون مطبوعات باشد،آن را منتشر کند.

از جمله سوابق کاری این روزنامه نگار می توان به اشتغال به کار در پایگاه خبری”خزربرخط”اشاره کرد.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :