کاشف اسرار.از ظهر امروز،بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات تهران با حضور موسسات مطبوعاتی،خبرگزاری ها و پایگاههای خبری،شروع به کار کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،شروع به کار نمایشگاه مطبوعات در حالی می باشد،که ستاد برگزاری ضعف هایی بوده و از جمله مصادیق آن،عدم ارایه کتیبه بالای سر درب عرفه به هفته نامه کاشف الحقایق زیر مجموعه موسسه غیرتجاری شفاف خبر دیلم،است.

از دیگر ضعف های این ستاد،حضور عرفه ای در نمایشگاه خود ساخته می باشد،که از لوگویی در عرفه خود استفاده کرده،مطابق با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات نبوده و از روز گذشته هم چنان،نصب شده است؟!.

از سویی دیگر مراسم افتتاحیه ساعت ۹ صبح فردا با حضور رئیس جمهوری برگزار لکن ستاد برگزاری نمایشگاه با ارسال پیامک به مدیران عرفه ها خواسته شده از آوردن دوربین خودداری کرده و این درخواست ستاد منطبق با ماده پنج قانون مطبوعات و رسالت رسانه ها مبنی بر تهیه اخبار نیست.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :