کاشف اسرار.صبح امروز وزیر اطلاعات در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات تهران حضور یافت و از غرفه موسسه غیر تجاری شفاف خبر دیلم،بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،سید محمود علوی در جریان این بازدید با خلیل اخوان اصغری مدیرعامل این موسسه و مدیر مسوول هفته نامه کاشف الحقایق و پایگاه خبری کاشف اسرار. گفتگو کرد.

اخوان اصغری در جریان این بازدید ،آخرین نسخه هفته نامه کاشف الحقایق که در یازدهم ماه جاری منتشر شده به علوی ارایه کرد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :