کاشف اسرار.استاندار گیلان روز گذشته در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات تهران حضور یافت و از غرفه های حاضر در آن از جمله رسانه های، این استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،محمد علی نجفی در جریان بازدید با غرفه های استان گیلان دیدار و گفتگو کرد و حتی عکس یادگاری گرفت.

در جریان بازدید این مقام سیاسی از غرفه های استان گیلان در نمایشگاه،مدیر مسوول هفته نامه کاشف الحقایق و پایگاه خبری کاشف اسرار،حضور نیافت.

خلیل اخوان اصغری در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار،دلیل عدم حضور خود در جریان بازدید استاندار گیلان را عدم توجه محمد علی نجفی به ماده پنج قانون مطبوعات و دعوت نکردن روابط عمومی از رسانه های تحت مسؤولیت خویش به جلسات خبری استانداری،ذکر کرد.

وی تصریح کرد:وقتی استانداری گیلان از رسانه های زیر مجموعه موسسه شفاف خبر دیلم جهت حضور در جلسات دعوت به عمل نمی آورد،دست آورد دیدار « نجفی» از غرفه های این استان در نمایشگاه مطبوعات چه بوده است؟

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :