کاشف اسرار.بعد از ظهر امروز رییس دفتر دولت اصلاحات از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد و در غرفه موسسه شفاف خبر دیلم و رسانه های زیر مجموعه ان،حضور یافت.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،سید محمد علی ابطحی در جریان حضور در غرفه با خلیل اخوان اصغری مدیر مسوول پایگاه خبری کاشف اسرار و هفته نامه کاشف الحقایق،دیدار ،گفتگو و آرزوی موفقیت و سلامتی کرد.

شماره غرفه موسسه در نمایشگاه شماره ۱۶۳،در راهرو چهارم است.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :